6-ugers jobrettet uddannelse

Er du ledig og har din A-kasse visiteret dig til dagpenge med ret til jobrettet uddannelse, kan du komme på kurser, der fremgår af den landsdækkende positivliste.
Listen er opdelt i erhvervsgrupper. Du kan vælge kurser fra én af grupperne.

Retten til jobrettet uddannelse opnås efter 5 ugers ledighed.

Du kan se den landsdækkende positivliste her ​6 ugers jobrettet - positivliste.​​​

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker råd og vejledning om dine uddannelsesmuligheder.

Du kan kontakte en af vores kursussekretærer, som du finder i venstre side.