Dagpengemodtager

Søger du 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få vejledning i dit jobcenter eller hos din a-kasse.

Er du fyldt 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Er du under 25 år, skal du have afsluttet uddannelsesforløbet inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed.
Det er som udgangspunkt dig selv, der finder et kursus eller et uddannelsesforløb fra Positivlisten, (6 ugers jobrettet - positivliste.) og det er din a-kasse, der skal godkende forløbet samt din ansøgning om jobrettet uddannelse. Herefter er det jobcenteret, der betaler for forløbet, i op til 6-ugers varighed.

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til sammensætning af din pakke, kan du kontakte vores kursusadministration, se kontaktoplysninger i venstre side.