Kursus- og afmeldingsgebyr

Procedure ved afmelding
Ved rettidig afmelding til et kursus tilbagebetales kursusprisen. Afmelding til et kursus skal ske pr. mail til kursus@neg.dk.

Rettidig afmelding
Rettidig afmelding skal ske senest 5 arbejdsdage før kursusstart.
Ved rettidig kursusafmelding betales IKKE afmeldingsgebyr.

For sen afmelding
Afmelding mindre end 5 arbejdsdage før 1. kursusdag betragtes som for sen afmelding.

Ved for sen afmelding opkræves følgende gebyr:
· For kurser med varighed på under 37 timer: 1.500 kr.
· For kurser med varighed på over 37 timer: 2
.500 kr.
Der opkræves IKKE gebyr, hvis den afmeldte kursist erstattes med en anden kursist.

Udeblivelse
Ved manglende afmelding til et kursus opkræves følgende gebyr:
· Kurser med en varighed på under 37 timer: 2.500 kr.
· Kurser med en varighed på over 37 timer: 3.500 kr.

Der opkræves ikke gebyr, hvis den udeblevne kursist erstattes med en anden kursist.