Kontanthjælpsmodtager?

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, skal du kontakte dit jobcenter. De kan eventuelt bevillige dig uddannelse via en jobplan, såfremt dette findes relevant.

Du er altid velkommen til at kontakte kursusadministrationen, se kontaktoplysninger her til venstre