VEU-godtgørelse

VEU-godtgørelse er en kompensation til deltageren eller virksomheden til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
VEU-godtgørelsen udgør 100% af dagpengesatsen.

VEU-godtgørelse udbetales automatisk
Ved tilmelding til AMU kurset på www.voksenuddannelse.dk, besvares nogle spørgsmål relateret til godtgørelsen. Herefter bliver der automatisk dannet en VEU-ansøgning, der sendes til AUB.

Hvem søger?
VEU-godtgørelse er kun en ydelse, der gives til beskæftigede
Hvis virksomheden udbetaler sædvanlig løn til medarbejderen under uddannelse, er det kun virksomheden, der kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Tilmelder du dig selv som medarbejder, har du i tilmeldingsfasen mulighed for at søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Det er AUB som udbetaler VEU-godtgørelse og befordringstilskud. ​Regler for VEU-godtgørelse og befordringstilskud fra AUB​​​