Til virksomheder

Har du brug for at finde ud af hvilke muligheder dine medarbejdere har for at
  • blive efteruddannet
  • blive løftet fra ufaglært til faglært
  • være klar til fremtiden
kan du kontakte vores uddannelseskonsulent, som du finder i venstre side.
De kan også hjælpe med at finde ud hvilke muligheder for lønkompensation du kan søge, når dine medarbejdere er på kursus, samt vejlede i, om der kan være midler at hente hos kompetencefonde.