Deltagerbetaling

For ufaglærte og faglærte er der som hovedregel en mindre deltagerbetaling på arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). I 2024 koster det 208 kr. pr. dag at deltage.
Deltagerbetalingen bortfalder i nogle tilfælde, fx ved
  • Deltagelse i AMU-forløb vedr. Individuel kompetencevurdering
  • Lediges deltagelse i 6 ugers jobrettet uddannelse
  • Deltagelse i Praktik for flygtninge og indvandrere
  • Deltagelse i AMU-kurser i dansk og matematik i sammenhæng med et andet AMU-kursus
 
Kursister med en videregående uddannelse skal betale fuld pris for at deltage i et AMU-kursus.