medico-og-proces-slide

Produktion i biotekindustri

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48480 - Produktion i biotekindustri

Målgruppe: Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Uddannelsesmålet retter sig primært mod operatører som arbejder i procesindustrien

Beskrivelse: Deltageren kan med baggrund i viden om anvendt bioteknologi medvirke hensigtsmæssigt ved bioteknologisk produktion, hvor der arbejdes med mikroorganismer. Deltageren opnår kendskab til dyrkning af celler, det gængse procesudstyr til dyrkning, gensplejsede produktionsorganismer og oprensning af biokemiske produkter, specielt med fokus på medicinske produkter.

Fagnummer: 48480 Produktion i biotekindustri Varighed 5 dage AMU-pris: DKK 1.040,00 Uden for målgruppe: DKK 3.661,00