stillads

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22354 - Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til og kan anvende:
regler og vejledninger, der gælder ved arbejde med rulle- og bukkestilladser, herunder kendskab til gældende relevante EN/DS-standarder for stilladser, samt lovgrundlaget på området og ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører og deres roller.
brugsanvisninger for forskellige fabrikater af rulle- og bukkestilladser.
brugsanvisning for et givet rulle- eller bukkestillads, som er nødvendige for at sikre, at det udleverede stilladsmateriel anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, opklodsning, mv.

Deltageren kan:
vurdere hvad rulle- og bukkestilladser forsvarligt kan anvendes til og under hvilke betingelser og forhold den enkelte stilladstype bedst egner sig, dvs. arbejde som skal udføres ud fra stilladset og belastningerne her af, samt instruktionen fra arbejdsgiveren og opstillingsvejledningen.
opstille et rullestillads og et bukkestillads på en sådan måde, så der tages nødvendigt hensyn til at arbejdet, der efterfølgende skal udføres fra stilladset, kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ud fra viden og kendskab til den enkelte arbejdsopgave.
vurdere stilladsmateriellets vedligeholdelsesstand med henblik på bortsortering af uforsvarligt stilladsmateriel grundet f.eks. råd, revner, korrosion, deformeringer og defekter af anden art.
opstille, ændre og nedtage stilladset samt tilhørende arbejdsprocesser sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
bruge forskellige foranstaltninger til sikring mod nedstyrtning under opstilling, ændring og nedtagning af rulle- og bukkestilladser, sådan egen og andres sikkerhed varetages under hele arbejdets udstrækning, herunder også brugen af personlige værnemidler.
anvende og håndtere stilladsmateriel og hjælpegrej sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt samt anvende nødvendige tekniske hjælpemidler som kan imødegå sundhedsskadelige belastninger ved manuel håndtering.

Fagnummer: 22354 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. Varighed 2 dage