stillads

Systemstilladser - opstilling mv.

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
22352 - Systemstilladser - opstilling mv.

Målgruppe: Kurset henvender sig primært til medarbejdere uden brancheerfaring.

Beskrivelse: Deltageren har kendskab til og kan anvende:
regler, vejledninger og bekendtgørelser, der gælder ved arbejde med stilladser herunder rulle- og bukkestilladser og gældende relevante EN/DS-standarder for stilladser og midlertidige rækværker.
de forskellige relevante aktørers roller og pligter, f.eks. den beskæftigedes pligter og arbejdsgiverens pligter samt leverandørpligter, projekterendes pligter og bygherrepligter, samt gældende lovgivning på området.
diagrammer, beregninger og tegninger m.v. og kan anvende disse som forudsætning for opstilling af et stillads og have forståelsen for vigtigheden af disse, for at stilladset lever op til kravene fra producenten af den enkelte stilladstype, samt personerne som skal arbejde fra stilladset.
forskellige relevante stilladstyper og viden om deres egnethed i forhold til det arbejde, der skal der efterfølgende skal udføres fra det færdige stillads, sådan arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt ud fra viden og kendskab til den enkelte arbejdsopgave.
brugsanvisninger for forskellige relevante systemstilladstyper og fabrikater.

Deltageren kan:
arbejde efter anvisningerne i en brugsanvisning for kunne opstille, ændre eller nedtage ramme-, søjle-, rulle-, og bukkestilladser på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig måde.
planlægge og udføre stilladsmontage på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig måde sådan, at stilladset som helhed er planlagt, velegnet og opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren og opstillingsvejledningen, samt ved andre særlige krav til opstillingen.
arbejde sikkerhedsmæssigt med forholdene som har indflydelse på stilladsets stabilitet, herunder kendskab til jordbundsforhold og bygningers og byggematerialers egnethed til fastgørelse af stilladser.
vurdere stilladsmateriellets vedligeholdelsesstand med henblik på bortsortering af uforsvarligt stilladsmateriel grundet f.eks. råd, revner, korrosion, deformeringer og defekter af anden art.
rapportere afvigelser af betydning for en forsvarlig stilladsopstilling både af hensyn til egen sikkerhed under opstillingen og af hensyn til de efterfølgende brugeres sikkerhed.
sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt benytte personlige værnemidler, værktøj, maskiner og andet materiel, som er relevant i arbejdet med opstilling, ændring og nedtagning af stillads.
arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med arbejdet omkring opstilling, ændring og nedtagning af stillads samt umiddelbart tilknyttet arbejde, herunder sikre sig selv og de øvrige opstillere jf. bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde paragraf 37 "Sikring mod nedstyrtning og gennemstyrtning", og har kendskab til lovgrundlaget på området, samt at sikkerheden ved stilladsmontage løbende tilpasses den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med kendskab til hvordan arbejdet med håndtering af stilladsmateriel og hjælpegrej kan ske, samt være trænet i brug af nødvendige tekniske hjælpemidler til både lodret og vandret transport, som kan imødegå sundhedsskadelige belastninger ved manuel håndtering.

Fagnummer: 22352 Systemstilladser - opstilling mv. Varighed 15 dage