kran

Tårnkran og fast opstil. kraner + kranbasis

Garantikursus
6 Ugers
Regionale positivlister
23-05-2024
Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
22 dage Daghold Garantikursus
12-09-2024
Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
22 dage Daghold
24-10-2024
Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
22 dage Daghold
Info om fag
49943 - Tårnkran og fast opstil. kraner + kranbasis

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tm. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis fra uddannelsen, der har gyldighed som certifikat.

Beskrivelse: Efter kurset kan deltageren:
- Aflæse lastdiagrammer
- Udregne støttebensareal
- Betjene kraner sikkerhedsmæssigt forsvarligt via fjernstyring med en fjernbetjening samt fra førerkabinen i min. 25 m's højde
- Foretage sikkerhedsmæssigt forsvarligt anhugning af byrder
- Betjene kraner sikkerhedsmæssigt forsvarligt herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
- Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide om byrden er anhugget korrekt inden der løftes
- Vælge korrekt grej til anhugning til et hejseredskab
- Foretage vindudregning i henhold til instruktionsbogen
- Vejlede anhugger i brug af håndsignaler (standardtegn) samt walkie talkie
- Gennemføre de eftersyn som kranføreren er ansvarlig for herunder eftersyn af anhugningsgrej
- Anvende kranen med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
- Efterleve gældende myndighedskrav, kvalitetssikrings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Efter kurset har deltageren kendskab til:
- Sikkerhedsforhold ved kranarbejde herunder anhugning af byrden og signalgivning
- Risici forbundet med arbejde med kraner
- Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
- Kraners beregnede anvendelse herunder anvendelsesbegrænsninger
- Kraners begrænsninger i forhold til vejrlig
- Reglerne for anhugning/afhugning herunder valg af korrekt hejsetilbehør, anhugningsgrej og signalgivning
- Regler for samløft med kraner, personløft, ajourføring af kranjournaler samt de eftersyn som kranføreren er ansvarlig for, bl.a. anhugningsgrejet
- Krav til eftersyn og vedligeholdelse af kraner og anhugningsgrej
- Jordbundsforhold og stabilitet ved kranarbejde
- Brug af støtteben
- Krav om eftersyn af elevatorhejs til et hejseredskab

Fagnummer: 49943 Tårnkran og fast opstil. kraner + kranbasis Varighed 22 dage AMU-pris: DKK 4.576,00 Uden for målgruppe: DKK 21.836,40 Er på følgende regionale positivlister: 6 Ugers Østjylland Sydjylland Sjælland