bygge-og-anlaeg_(1)

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Garantikursus
6 Ugers
Regionale positivlister
28-08-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold
09-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold
14-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold
21-10-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold
12-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold
25-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold
16-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold
21-05-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Audebo Audebo Skolevej 6B 4300 Holbæk
2 dage Daghold Garantikursus
Info om fag
47136 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter.

Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fagnummer: 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.496,20 Er på følgende regionale positivlister: 6 Ugers Nordjylland Vestjylland Østjylland Sydjylland Fyn Sjælland Hovedstaden